0909 866 877 https://zalo.me/0829866877 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091841363540 https://goo.gl/maps/QN6KMkie4aqdd34PA
Messenger
Zalo Tiến ngọc sơn Phan Thiết
Số Điện thoại Tiến ngọc sơn Phan Thiết
Yến sào Boss Nest

Yến sào Boss Nest

Yến sào Boss Nest là yến nhà nuôi, đảm bảo 03 tiêu chí: Thanh, sạch, và lành nhất.