0909 866 877 https://zalo.me/0829866877 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091841363540 https://goo.gl/maps/QN6KMkie4aqdd34PA
Messenger
Zalo Tiến ngọc sơn Phan Thiết
Số Điện thoại Tiến ngọc sơn Phan Thiết
Yến thô

Yến thô

Yến thô

 • Yến thô loại 2

  175 Lượt xem
  Giá: 2.100.000VNĐ
  Thêm vào giỏ hàng
 • Yến thô loại 1

  188 Lượt xem
  Giá: 2.300.000VNĐ
  Thêm vào giỏ hàng